Dansk

Andersen & Sarstrup A/S er en dansk virksomhed med hovedsæde i Aalborg, som viderefører Kristensen Groups internationale aktiviteter og udbygger positionen som en førende virksomhed indenfor udvikling, byggeri og salg af ferieboliger og Second Homes i Europa.

Selskabet er stiftet og ejes ligeligt af Ole Andersen, tidligere partner og CEO i TK Gruppens ferieboligdivision samt Kurt Sarstrup, tidligere direktør i flere af gruppens internationale selskaber.

Via det 100%-ejede datterselskab Kristensen International ApS har Andersen & Sarstrup A/S etableret brohoveder med egne selskaber i Tyskland, Italien, Frankrig, Malta og Spanien for her sammen med finansielle partnere at realisere nye projekter, når de generelle markedsbetingelser tillader det.

Se videre informationer på vores website Kristensen International.

Deutsch

Andersen & Sarstrup A/S ist ein dänisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aalborg, das die internationalen Aktivitäten der Kristensen Group weiterführt und die Position als führendes Unternehmen im Bereich Entwicklung, Bau und Vertrieb von hochwertigen Ferienimmobilien und Second Homes in Europa weiter ausbaut.

Gründer und geschäftsführende Gesellschafter sind Ole Andersen, früherer Partner und CEO im Bereich Ferienimmobilien innerhalb der TK Group und Kurt Sarstrup, früherer Direktor in mehreren internationalen Gesellschaften der Gruppe.

Über die Tochtergesellschaft Kristensen International ApS hat Andersen & Sarstrup A/S Gesellschaften in Deutschland, Italien, Frankreich, Malta und Spanien etabliert, um hier gemeinsam mit Investoren neue Projekte zu realisieren, wenn die allgemeinen Marktbedingungen es zulassen.

Weitere Informationen auf unserer Website Kristensen International.

English

Andersen & Sarstrup A/S is a Danish company based in Aalborg, Denmark. The company continues and expand upon the Kristensen Group's international activities, extending its position as a leader in developing, building and selling holiday homes and second homes in Europe.

The company was founded and is owned equally by Ole Andersen, former partner and CEO of TK Group second homes division, and Kurt Sarstrup, who was previously director of several international subsidiaries of the TK Group.

Through the 100%-owned subsidiary Kristensen International ApS, Andersen & Sarstrup A/S has established a presence in Germany, Italy, France, Malta and Spain, with the aim of developing new projects with financial partners when market conditions allow.

For more information, please visit our website Kristensen International.